Generalkvartermester

Generalkvartermester var en militær grad og betegner en høyere offiser som hadde ansvaret for å gjennomføre ordrene blant troppene. Ifølge utdannelsen av generalkvartermesterstaben, tjente han som leder av sin stab, og stabene for de ulike armeene utgjorde en generalstab, som var underordnet generalstabssjefen. I de fleste hæravdelinger ble det utnevnt en generalkvartermester bare for et enkelt felttog.

Kilder rediger