Genève-psalteret

Genève-psalteret (eller Hugenottpsalteret) er en serie sangbøker som omfatter hele Salmenes bok fra Det gamle testamente oversatt til fransk språk.

Genève-psalteret, førsteutgaven fra 1539
Salme 137 fra Genève-psalteret (1539)

Samlingen stammer fra den tidlige reformasjonen og kom til på initiativ av reformatoren Jean Calvin. Han var av den oppfatning at det bare var guds ord som dugde i gudstjenesten, og tok beslutningen om at tekstgrunnlaget skulle hentes fra Salmenes bok. Den lyriske oversettingen overlot han til dikteren Clément Marot, og etter Marots død i 1544 til Théodore de Bèze.

Komponistene av salmemelodiene i psalteret er identifisert som Guillaume Franc, Louis Bourgeois og Pierre Davantès. Det egentlige Genève-psalter ble gitt ut i endelig form i 1562, og er den første franskspråklige samlingen som omfattet hele Salmenes bok på diktform.

UtgaverRediger

  • Book of Praise, Anglo-Genevan Psalter, ISBN 0-88756-029-6
  • Pierre Pidoux: Le Psautier Huguenot, Vol I/II, Basel 1962, OCLC 17708979.

LitteraturRediger

  • Peter Ernst Bernoulli, Frieder Furler (red.): Der Genfer Psalter. Eine Entdeckungsreise. 2. reviderte opplag. TVZ, Zürich 2005, ISBN 3-290-17226-0
  • Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens, Jan R. Luth (red.): Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden: 16.–18. Jahrhundert. Niemeyer, Tübingen 2004, ISBN 3-484-36598-6
  • Judith I. Haug: Der Genfer Psalter in den Niederlanden, Deutschland, England und dem Osmanischen Reich (16.–18. Jahrhundert). Schneider, Tutzing 2010, ISBN 978-3-7952-1300-8 (Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2008).