En gel er en type av materiale som består av et nettverk av et fast materiale omgitt av et flytende medium. I praktisk anvendte geler er det faste materialet oftest en polymer.

Plastkar fylt med gel for gelelektroforese.

Gelen dannes gjennom at det tverrbundne nettverket sveller gjennom å binde til seg store mengder av et løsningsmiddel. En gel består altså av to faser: en fast fase (polymernettverket) og en flytende fase (løsningsmiddelet). Utgangsmaterialet er ofte en sol og løsningsmiddelet kan senere fjernes ved avdunstning, (se sol-gel). Det er vanskelig å gi en entydig definisjon på hva en gel er, og det finnes flere ulike typer geler. Et antall viktige egenskaper som er typiske for geler:

  • Geler er viskoelastiske, det innebærer at de har egenskaper som er typiske for såvel væsker som faste stoff.
  • En gel renner ikke av sin egen tyngde, hvilket innebærer at en gel opptrer som et fast stoff til tross for at den hovedsakelig består av væske.
  • Om man gjør et snitt i en gel, smelter den ikke sammen spontant over bruddoverflaten.

Gelatin er et godt eksempel på en gel og består av tverrbundne kollagenfibrer.

En viktig bruksområde for geler er i gelelektrofor.

Eksempel på geler rediger

Se også rediger

Kilder rediger