Åpne hovedmenyen

Geitmyråsen naturreservat

naturreservat i Buskerud

Geitmyråsen naturreservat i Røyken kommune ble oppretta 14. desember 2018. Naturreservatet ligger ved Drammensfjorden, sørvest i kommunen, mellom Gjerdalsbukta i sør og åsen Herstadhei i nord. Området er prega av gammelskog, særlig barskog, men også noe lauvskog i de lavereliggende partiene. Det forekommer også en del barlind. Naturreservatet ble oppretta som en følge av ordninga med frivillig skogvern, og har ikke fått en optimal avgrensning. Noen av de biologisk mest verdifulle delene av området ligger utenfor naturreservatet.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «Lokalitetsdatabase for skogområder». borchbio.no. Besøkt 28. desember 2018.