Gassforhandlingsutvalget

Gassforhandlingsutvalget (GFU) var et norsk halvstatlig organ med ansvar for å forberede og gjennomføre alle forhandlinger om salg av norsk gass.

BakgrunnRediger

Da de store salgsavtalene for gassen fra Trollfeltet var sluttført midt i 1980-årene, opprettet norske myndigheter GFU. Utvalget skulle stå for alt salg og markedsføring av norsk gass. Det var ikke tillatt, verken for medlemmene i GFU (Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum) eller andre selskaper på norsk kontinentalsokkel, å markedsføre egen gass.

Som ledd i gjennomføringen av det indre markedet vedtok EU-landene gassmarkedsdirektivet med frist for gjennomføring i intern lovgivning 10. august 2000. Gassdirektivets formål var å åpne det indre gassmarkedet i Europa for konkurranse. EU mente videre at gasskontraktene som var fremforhandlet under GFU stred mot grunnprinsippene til det indre markedet.

På denne bakgrunn startet Europakommisjonen sommeren 2001 undersøkelser av Statoil og Norsk Hydro og de andre oljeselskapene på norsk sokkel, og de truet Statoil og Norsk Hydro med gigantbøter for kartellvirksomhet. GFU ble som følge av dette permanent avviklet fra 1. januar 2002.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Kjetil B. Alstadheim (13. september 2022). «Støre driver hektisk diplomati om gass». Aftenposten. Besøkt 13. september 2022. «En av EU-kommisjonens store seire var da Norge i 2001 måtte legge ned Gassforhandlingsutvalget. Utvalget hadde ansvaret for å forberede og gjennomføre forhandlinger om salg av norsk gass. EU ville ha det bort. Erfaringen med et liberalisert gassmarked har vært sett på som svært gode i EU. Helt til nå.» 

Eksterne lenkerRediger