Gangdagen er en av merkedagene i den gamle skandinaviske kalenderen som oppstod etter kristendommens innførelse i Norden. Gangdagen, som også kaltes markusmessen, var lagt til den 25. april, som var den siste dagen påsken kunne falle på. Det var da man drog ut på markene og gikk i opptog rundt disse, for å sikre seg de høyere makters velsignelse og dermed grøden. Gangdagen er et av merkene på den gamle primstaven og representeres ofte av en stilk med blader eller en kvist, som skal billedligjøre naturens vekstkraft.