Gallia Belgica, senere bare kalt Belgica, var en av de tre romerske provinser, som ble laget under oppdelingen av Gallia under Augustus; de to andre var Gallia Lugdunensis i midten og Gallia Aquitania i sørvest.

Provinsens beliggenhet
Romerske Provinser under Trajan (117 n. Chr.)
Provinsen Belgica I etter forvaltningsreformen under Diokletian

Området ble del av Romerriket gjennom erobringer ledet av Julius Cæsar i 57 f.Kr. etter betydelig motstand fra de forente belgiske stammene. De ble i Caesars verk Commentarii de Bello Gallico blant annet beskrevet som det modigste av alle galliske folkeslag.

Belgica omfattet den nordlige og østlige delen av dagens Frankrike, den vestlige delen av Belgia, Vestsveits og Jurafjellene til Genfersjøen (Lacus Lemanus), videre Moseldalen og omgivelsene til omtrent 50 km før munningen i Rhinen. Inntil provinsene østfor, Germania Superior und Germania Inferior ble grunnlagt (rundt 90 e.Kr.), var Belgicas stattholder (proconsul) også ansvarlig for sikringen av Rhingrensen. Provinsens hovedstad var Durocortorum (Reims), senere (ukjent tidspunkt) ble den flyttet til Augusta Treverorum (Trier).

Etter Diokletians (keiser 284–305) forvaltningsreform ble Belgica delt opp i provinsene Belgica I (Belgica Prima) rundt elven Mosel og Belgica II (Belgica Secunda), fra Reims til Den engelske kanal. De dannet sammen med provinsene Lugdunensis, Germania Superior und Germania Inferior, Sequana (Vestsveits, Jurafjelelne (senere Maxima Sequanorum) og Alpes Graiae et Poeninae og Alpes Graiae) diocesen Galliae.

I 406 ble området invadert av Vandaler og Burgundere. Den vestlige delen av Belgica ble etterhvert Frankerrikets kjerneområde, mens den østlige delen ble erobret av Alamannerne.

På 1600-tallet ble begrepet Belgica også brukt i offisielle dokumenter for hele Nederlandene altså Belgia og store deler av dagens Nederland.

Byer i Gallia Belgica rediger

Romerske byer av betydning i Belgica var:

Eksterne lenker rediger