Gabioner, dvs steinfylte nettingkister som kan stables inntil- og oppå hverandre brukes til å bygge støttemurer både på land og i vann. Historisk relatert til skansekurv. Typisk størrelse på en moderne gabion er lengde x bredde x høyde = 2 x 1 x 1 meter. Nettingkistene lages av dobbeltvistet sekskantnett av ståltråd. For å forlenge levetiden blir ståltråden rustbeskyttet, enten ved galvanisering eller et beskyttende overflatebelegg. Typisk steinstørrelse er 10-15cm.

Gabioner ved rasteplass

Det har blitt brukt gabioner i mer enn hundre år. I Bologna i Italia finnes det gabioner fra 1890-tallet som fortsatt er intakte. I Norge brukes gabioner først og fremst til å bygge tørrmurer i forbindelse med veibygging. Men gabionene har flere bruksområder, og i utlandet er det også bygd gravitasjonsdammer av gabioner.

Siden 2005 har etterspørselen etter gabioner økt kraftig da bygging med bruk av gabioner er billigere og enklere. Man fyller kurvene med ønsket type stein som i sin helhet blir til en mur eller fasade. Man slipper å bruke gravemaskin hvor man tidligere puslet stein sammen til en mur. Gabioner er en moderne form for byggekunst som har skapt begeistring blant norske arkitekter. Det er få aktører på det norske markedet som kan tilby gabioner, det er det verdenskjente konsernet Betafence som produserer gabioner. Gabionene leveres i flere ulike serier og former ut i fra det enkelte formål. Eksempelvis ble det bygget estetiske gabion sylindere og diverse figurer ved jernbanelinje i Tyskland.

Bruk av gabioner i dambygging har størst interesse når det skal bygges en fyllingsdam i et område hvor det ikke er tilstrekkelig antall stor stein. Steinene i en demning blir utsatt for vanntrykk og vannstrøm. Det kreves en viss størrelse på steinene for at de skal ligge stabilt. I områder der det ikke finnes store nok steiner å bygge dammen av kan man bruke gabioner isteden. Gabionene er langt fra vanntette slik at en gabiondam må tettes. Det kan gjøres ved å legge et tett belegg av geotekstiler, betong eller morenemasser på oppstrøms side.