GIUK-gapet

GIUK-gapet (fra engelsk: Greenland, Iceland, UK gap) er havområdene mellom Grønland, Island og nordlige deler av Storbritannia. Uttrykket brukes i militær sammenheng, og stammer fra tiden under andre verdenskrig.

Guik gap.gif

Området var strategisk viktig under den kalde krigen da det avgrenset hvor sovjetiske flåtestyrker fra Nordflåten kunne bryte ut i Atlanterhavet fra sin hjemmebase på Kolahalvøya.