Fyren (tidsskrift)

Fyren var et svenskspråklig finsk satirisk tidsskrift.

Tegning fra 1917, som henspiller på Svenska folkpartiets plakat "Mannen med flaggan". Den ironiserer over salget av jordeiendommer av finlandssvensker til finskspråklige kjøpere.

Fyren ble stiftet i 1898 og utkom fram til 1922, med Rafael Lindqvist som redaktør fra 1904. Etterfølgeren, Blinkfyren, kom ut 1924–39, også med Lindqvist som redaktør.

Fyren rettet seg mot det som utfordret den bestående orden i Finland i de to første tiårene på 1900-tallet. Medarbeiderne var, foruten poeten og redaktøren Lindqvist, blant andre tegnerne Alexander Federley, Emil Cedercreutz, Signe Hammarsten-Jansson og Antti Favén. Tidsskriftet rettet seg mot bolsjevismen og mot demokrati, var antisemittisk og var motstander av den ektfinske bevegelsen.

KilderRediger