Fylkesdirektør

øverste administrative sjefen i en fylkeskommune
(Omdirigert fra «Fylkesrådmann»)

En fylkesdirektør (tidligere fylkesrådmann) er den øverste administrative sjefen i en fylkeskommune. Fylkesdirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette fylkestingets vedtak og gjennomføre den daglige driften av fylkeskommunen. Den politisk valgte lederen i fylkeskommunen kalles fylkesordfører og er fylkesdirektørens sjef.

Fylkesdirektøren er fylkeskommunens administrative leder, mens statsforvalteren (kalt fylkesmann inntil 2021) er statens representant i fylket.

Se også rediger