Brussel-traktaten (1965)

(Omdirigert fra «Fusjonstraktaten»)

Brussel-traktaten, også kjent som fusjonstraktaten, ble signert i Brussel 8. april 1965, og trådte i kraft 1. juli 1967. Gjennom sammenslåinger (fusjoner) av organisasjonsledd, førte traktaten til dannelse av Europakommisjonen og Den europeiske unions råd.

Historie

rediger

Traktatens fulle tittel var Traktaten for etablering av et felles råd og en felles kommisjon for De europeiske fellesskapene, også kalt Fusjonstraktaten.[1]

Traktaten samlet den organisatoriske strukturen til det europeiske kull- og stålfellesskap, Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og det europeiske atomenergifellesskap i et felles regelverk, og erstattet på denne måten to tidligere traktater, EKSF-traktaten fra 1951 og en traktat signert i Roma den 25. mars 1957, samme dag som Roma-traktaten).

Brussel-traktaten definerte Europakommisjonen og Rådet for Den europeiske union som de regjerende organer for alle tre institusjoner, og lovfestet et felles budsjett for de tre europeiske fellesskapene. Navnet De europeiske fellesskap ble tatt i bruk etter traktatens ikrafttreden.

Den europeiske unions historie

rediger
Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
               
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap (EF):  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

Referanser

rediger
  1. ^ Traktater om De europeiske fellesskap og Den europeiske union. Oslo: Utenriksdepartementet. 1994. s. 4.