Fruktstandsfrukt

Fruktstandsfrukt er en frukt hvor fruktemner fra flere blomster inngår i frukten. Frukter fra mange blomster i samme blomsterstand har altså vokst sammen til en stor frukt.

Ananas

Eksempler på en slik type frukt er ananas (Ananas comosus) og ekte fiken (Ficus carica).