Frodeåsen er et lite fjell og et park- og friluftsområde rett nord for Tønsberg by i Vestfold. Frodeåsen er på det høyeste 75 meter og gir utsyn over byen og landskapet rundt. Terrenget er preget av turstier, åpen blandingsskog og knauser. Gjennom åsen går Frodeåstunnelen, en 1910 meter lang veitunnel som åpnet 2008, og Jarlsbergtunnelen, en 1750 meter lang togtunnel som åpnet 2011. På toppen av åsen står det et betongvanntårn (Frodeåsen høydebasseng) samt to høye master for kringkasting og telekommunikasjon. TV-mastene er godt synlige fra bunnen av åsen.

Frodeåsen, En 75m høy ås i Tønsberg, sett i bakgrunnen fra Sykehuset i Vestfold.

I Tønsberg utgjør Slottsfjellet, Haugar og Frodeåsen karakteristiske landemerker i et ellers flatt og bølget kulturlandskap.

Historikk

rediger
 
Flyfoto av Tønsberg 1958 sett i retning mot nord med Frodeåsen og Greveskogen i bakgrunnen.
 
Utsikt fra Frodeåsen like nord for Tønsberg over byen og Slottsfjellet 2008.
 
Utsikt fra Frodeåsen mot Byfjorden. Trehusbebyggelsen nord for Slottsfjellet sees midt på bildet og den siste rest av industri sees ytterst på Kaldneset i øvre venstre billedkant. Statens park ligger like under åsen.
 
Kart fra 1865 over Tønsberg med omegn viser blant annet Frodeåsen nord for byen, til høyre på kartet. Åsen i «Jarlsbergskoven» er ikke merket med eget navn.
 
Under Frodeåsen mot sør, mellom innfartsveien til sentrum og jernbanelinja, ligger kildeutspringet Kjelleolla («Frodakelda»), som i 1850 var én av ti offentlige brønner i byen. Den ble erstattet med farrisvann i 1968.

Frodeåsen er oppkalt etter den norske sagnkongen Frode. De eldste sporene finnes i kanten av Frodeåsen mot Jarlsberg hovedgård, det vil si i Greveskogen («Greveskauen») øst for jernbanesporet, der det ligger et gravfelt fra eldre jernalder. Det såkalte teaterslaget skal ha stått i Frodeåsen omkring 1200. Det var en fingert manøvre der kong Sverre ifølge Sverres saga i Snorres kongesagaer forsøkte å lure baglerne ned fra Tunsberghus festning.

Fra 1876 ble Frodeåsen anlagt som en naturpark av Tønsberg Treplantningsselskap. Et nett av spaserveier og utsiktspunkter med benker ble opprettet på 1890-tallet. Thaulowhullet, også kalt Thaulowhølet eller bare Hølet, fra 1932 forteller om problemer med vannforsyning til Tønsberg. Det er oppkalt etter statsingeniør Thaulow som ville sprenge et basseng for å skape større vanntrykk i brannslangene i byen.

Under Frodeåsen mot sør, mellom innfartsveien til sentrum og jernbanelinja, ligger kildeutspringet Kjelleolla. Det antas at kilden har gitt navn til gården Kjelle like øst. I byloven fra 1276 kalles Kjelleolla «Frodakelda». Den var én av ti offentlige brønner eller oller i Tønsberg i 1850. Den ble erstattet med vann fra Farrisvannet ved Larvik i 1968. I skogområdet like vest for Frodeåsen ble Sankt Peders olle demmet opp i 1848 og fikk navnet «Førstedammen» eller «Sootedammen», oppkalt etter fløtningsinspektør Engebret Soot. Derfra ble det ledet vann i stokkeledninger til vannkar forskjellige steder i byen. Fram til 1881 ble det i området mot Eik anlagt ytterligere fire dammer som forsynte byen med vann fram til 1924.

Under Frodeåsen går også Jernbaneverkets toglinje inn til Tønsberg stasjon som ble tatt i bruk i 1915. Bebyggelsen i veistumpen under fjellet i vest kalles Frodeløkka. Frodeåsens østre del mot Solvang, der Stenmalveien går opp fra byen til Eik, kalles Steinmalen («Steinmar'n»).

Skogen i Frodeåsen er en del av Greveskogen, som tilhører Jarlsberg hovedgård. Rett vest for Frodeåsen ligger Kjelle og Kjellelia med Kjelle ungdomsskole som var i bruk fra 1962 til 2006. På toppen av Frodeåsen var det fram til 1980-tallet en hoppbakke med stillas av tre. Det er også sprengt et tilfluktsrom i fjellet mot Stenmalen. Inngangen er igjenvokst av trær.

Området i dag

rediger

Frodeåsen og området like vest inneholder turstier, Tønsberg ishall, Tønsberg stadion og Messeområdet der varemessen Tønsbergmessa blir arrangert hver vår. På Messeområdet ligger et naturlig amfi for utendørskonserter, to av de gamle vannforsyningsdammene («Førstedammen» og «Andredammen»), to treningshaller (Messehall A og B) og Messehuset. Øverst i Frodeåsen ligger en vanntank, Frodeåsen høydebasseng, som er koblet til Vestfold Interkommunale Vannverks ledningsnett til Farrisvannet og som rommer et vannreservoar på 12 000 m3 til bruk for Tønsberg. Rett sør for tanken ligger Thaulowhullet. Det tilgrodde bassenget eller hullet har siden 1999 blitt benyttet av byens friteatergruppe Thesbiteateret som utescene for deres sommerteater.[1]

Tunneler

rediger
 
Frodeåstunnelens vestre åpning på fylkesvei 300 ved Kjelle i Tønsberg. Tunnelen går gjennom og under Frodeåsen.
 
Jarlsbergtunnelens søndre åpning i Frodeåsen. Foto fra byggingen 2011.

Våren 2008 åpnet Frodeåstunnelen, en 1,9 km lang veitunnel som leder biltrafikken i en ringvei utenom bysentrum, men isteden under Frodeåsen og Solvang mellom Kjelle i vest og Velle ved Kilen i øst.

I forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor for toglinja mellom Barkåker og Tønsberg ble Jarlsbergtunnelen tatt i bruk i 2011. Denne tunnelen går også gjennom Frodeåsen og gjør reisetiden med tog nordover fra Tønsberg kortere. Samtidig båndlegger den framtidige løsninger for Vestfoldbanen sørover.[2]

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata