Det franske ordet «frisson» betegner en kort følelse som vanligvis beskrives som behagelig, men overveldende emosjonell respons på stimuli. Dette kan for eksempel være et stykke musikk. Frisson oppstår ofte samtidig med piloereksjon, eller «gåsehud», hvor små muskler kalt «arrector pili» trekker seg sammen.