Frimerkehefte

Frimerkehefte er betegnelse på et antall frimerker til å frankere brev, innsatt i en folder. Et frimerkehefte i Norge inneholder vanligvis 8 eller 10 frimerker av samme valør og passer som oftest i lommeboka. Bakgrunnen for å utgi frimerker i hefte er av praktiske årsaker for å slippe å håndtere løse merker.

Frimerkehefte fra USA (1970).

Frimerkehefter er også et eget samleområde innen filateli. Det første offisielle frimerkeheftet ble utgtt i USA i år 1900, og Norge fulgte etter allerede i 1904 med å utgi 5 hefter. Frem til 1976 har det hele tiden vært frimerkehefter for salg på postkontorene, og 42 forskjellige frimerkehefter ble utgitt frem til 1976. Frimerkeheftene inneholdt alltid bruksfrimerker med flere blokker på 6 (1904–1943), senere 10 bruksfrimerker(1944–1975). Mange av frimerkeheftene som ble utgitt før 1976 er svært sjeldne og dyre samleobjekter. I 1976 startet utgivelsen av frimerkehefter som inneholdt særmerker. Særmerker er frimerker som utgis med et særegent unikt motiv. Det utgis flere frimerkehefter årlig i Norge, og frimerkeheftene har siden 1976 stort sett inneholdt 8 eller 10 frimerker.