Frihetskorsets orden

Frihetskorsets orden (finsk: Vapaudenristin ritarikunta, svensk: Frihetskorsets orden) er en er finsk militær orden. Den ble innstiftet 4. mars 1918 etter initiativ av forsvarssjef og øverstkommanderende Carl Gustaf Mannerheim. Frihetskorsets orden er Finlands fornemste orden. Øverstkommanderende for Finlands forsvar er ordenens stormester.

Frihetskorsets storkors

Inndeling

rediger

Ved innstiftelsen hadde Frihetskorsets orden fem trinn, der storkorset var øverste grad, etterfulgt av fire ordinære ordensklasser. Opprinnelig var ordenen supplert med Frihetsmedaljen i to valører. Dette er senere omgjort slik at Frihetskorsets orden nå har seks trinn og to tilknyttede medaljer, hver med to trinn.

Frihetskorsets orden har følgende grader:

  • Storkors (Frihetskorsets storkors)
  • 1. klasse med krasjan (Frihetskorsets 1 klass med kraschan)
  • 1. klasse (Frihetskorsets 1 klass)
  • 2. klasse (Frihetskorsets 2 klass)
  • 3. klasse (Frihetskorsets 3 klass)
  • 4. klasse (Frihetskorsets 4 klass)

De to tilknyttede medaljene er Frihetsmedaljen og Frihetskorsets fortjenstmedalje. Begge er inndelt i to grader, der den øverste betegnes 1. klasse og den nederste 2. klasse. Videre ble det 22. juli 1941 innstiftet et Mannerheimkors til belønning av særskilt tapperhet og dyktighet i ledelse av krigsoperasjoner.

Insignier

rediger

Ordensinsigniene for Frihetskorsets orden er utformet av kunstneren Akseli Gallen-Kallela.

Ordenstegnet for Frihetskorsets orden består av et georgskors belagte med et hakekors i gull eller sølv og en hvit rose i midten. Korsets farge avhenger av grad og status. For tredje og fjerde grad er korset svart for militære, blå for sivile. For høyere grader er korset hvitemaljert. Korset er opphengt i båndet i en krans. Når ordenen tildeles for militære fortjenester er kransen prydet av et motiv hentet fra Karelens heraldiske våpen: to pansrede armer med henholdsvis sverd og krumsabel.

Ordensstjernen for Frihetskorsets orden er i sølv og er i midten belagt med en heraldisk rose over et hakekors, det hele på svart medaljong. Medaljongen har er omgitt av et rødt bånd der innskriften «Isänmaan puolesta» («for fedrelandet») er skrevet med gullbokstaver. Ordensstjernen varierer i størrelse etter grad. Ved tildeling til militære er ordensstjernen belagt med korslagte sverd.

Ordensbåndet er rødt med smale hvite striper for tildelinger i krigstid, gult med røde striper for tildelinger i fredstid.

Tildeling

rediger

Frihetskorsets orden ble innstiftet til belønning av militær innsats under frihetskrigen i 1918. Ordenen kunne opprinnelig bare tildeles i krigstid og tildeling av Frihetskorsets orden opphørte i februar 1919. Den ble senere fornyet for å belønne innsats i vinterkrigen og ble fra 16. desember 1940 gjort permanent. Frihetskorsets orden kan nå tildeles både i krigstid og i fred. I fredstid tildeles Frihetskorsets orden svært sjeldent.

Frihetskorsets orden kan tildeles både offiserer og menige for fortjenstfull militær innsats. Den kan også tildeles sivile som har ytt særlig fortjenstfull innsats for Finlands forsvar. Frihetskorsets orden kan tildeles finsk, såvel som utenlandske borgere.

Litteratur

rediger
  • Matti Klinge: «Ordensväsendet i Finland», i John Strömberg, Jussi Nuorteva & Christina Forssell (red.): Valtio palkitsee. Staten belönar, Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007, s. 119–127.
  • Tukka Talvio: «Finlands riddarordnar och deras tecken», i John Strömberg, Jussi Nuorteva & Christina Forssell (red.): Valtio palkitsee. Staten belönar, Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007, s. 129–139.
  • Juha E. Tetri: «Krigstidens utmärkelsetecken», i John Strömberg, Jussi Nuorteva & Christina Forssell (red.): Valtio palkitsee. Staten belönar, Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007, s. 185–207.

Eksterne lenker

rediger