Frihandelsområde

Et frihandelsområde blir gjerne ansett som den minst omfattende av fire former for internasjonal økonomisk integrasjon. Frihandelsområder kjennetegnes ved at handelshindringer som toll og kvoter på handel mellom medlemslandene blir fjernet, mens medlemmene beholder sine individuelle handelshindringer overfor land utenfor frihandelsområdet. Tollunion, fellesmarked og økonomisk union er mer omfattende former for økonomisk integrasjon mellom stater.

Mercosur er et eksempel på et frihandelsområde mellom Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay.

Eksisterende frihandelsområderRediger

North American Free Trade Area (NAFTA), som ble satt i funksjon i 1994, er et frihandelsområde bestående av Canada, USA og Mexico. Denne frihandelsavtalen er spesiell fordi den integrerer to høyt utviklede industriland med et utviklingsland.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) er ASEAN-landenes frihandelsavtale. Selv om dette frihandelsområdet ikke inkluderer noen etablerte industriland, er variasjonene i økonomiske strukturer og økonomisk utviklingsnivå svært store.

KilderRediger

Dicken, Peter (2003). Global shift. London: SAGE Publications Limited.