Frigjøringstid

Frigjøringstid er i norsk rett et begrep for tidspunktet debitor har rett til å innfri en forpliktelse overfor kreditor. Dette tidspunktet er senest på tidspunktet for oppfyllelsestiden, men ofte tidligere.

Hovedprinsippet for frigjøringstid er at debitor kan oppfylle når han vil, hvis ikke annet er avtalt.[1] En for tidlig oppfyllelse endrer ikke den annen parts oppfyllelsestid ved gjensidig bebyrdende avtaler.

Kreditor kan i utgangspunktet ikke nekte oppfyllelse før oppfyllelsestiden hvis ikke dette medfører en vesentlig ulempe. Nekter kreditor å ta imot ytelsen i frigjøringstiden oppstår kreditormora for kreditor.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Gjeldsbrevlova § 5». 
  2. ^ Viggo Hagstrøm (2011). Obligasjonsrett (norsk) (2 utg.). Universitetsforlaget. s. 225. ISBN 978-82-15-01776-1.