Friarferdi til Gjøtland

Friarferdi til Gjøtland er den eldste bevarte oppskrift av en middelalderballade i Norge. Oppskriften er fra 1612. Papiret ble bokstavelig talt reddet ut av ilden i 1868 da gammelt rask skulle brennes på en gård i Volda. I. N. Kobberstad sendte det til Sophus Bugge som straks forsto at dette hadde stor verdi.

Sammendrag av handlingen:

Herr Peder drar med følget sitt på frierferd til det hedenske Gjøtland for å fri til en prinsesse. Det blir sendt magi og ville dyr mot ham, men Peder gjør ende på villdyra. Prinsessa har drømt at hun skulle bli gift med en kristen mann, og svarer ja til frieriet hans.

Visa har nummer E 72 i TSB katalogen. Den er ikke kjent i andre varianter, men har mye felles med den danske visa Brudefærden til Hedenland (TSB E 71, DgF 71).