Frelsesarmeens krone

The Salvation Army Crest er den internasjonale betegnelsen på våpenskjoldet som vi i Norge gjerne kaller kronen. Den ble opprinnelig designet av kaptein William Ebdon i 1878.

Frelsesarmeens krone, bildet er fra Frelsesarmeen Bryne

Frelsesarmeens krone symboliserer hovedpunktene i Frelsesarmeens lære:

 • den runde figuren – sola – står for Den hellige ånds lys og ild
 • korset i sentrum viser til Jesu kors
 • bokstaven F står for «Frelse»
 • sverdene representerer frelseskrigen
 • de syv kulene representerer evangeliets syv sannheter
 • kronen minner om herlighetens krone som Gud vil gi til alle som holder ut til slutt
 • Evangeliets syv sannheter:
 1. Det finnes en Gud som er hellig og allmektig
 2. Synden er brudd mot Gud og mennesker
 3. Syndens straff er rettferdig og evig
 4. Jesus Kristus har gitt oss frelse gjennom døden på korset
 5. Frelse tilbys alle mennesker
 6. Alle kristne har ansvar for å spre evangeliet
 7. Alle som holder ut i tro får en herlig belønning

Frelsesarmeens krone var sammen med skjoldet begge symboler som ble brukt i Frelsesarmeens grafiske kommunikasjon. Siden 1997 har sistnevnte vært den offisielle logoen