Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter

Frelsesarmeens internatsjonale hovedkvarter ligger i London i 101 Queen Victoria Street, EC4P 4EP.

Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter i Queen Victoria St., London

Dette er idag en moderne bygning og Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter har ligget her siden 1881.

Ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter har Frelsesarmeens general (verdensleder) sitt kontor og sin administrasjon.