Fredsbevegelse er et begrep som normalt brukes for å betegne idealistiske sosiale bevegelser som har som hovedmål å frembringe verdensfred, og hindre krig og konflikter uten bruk av vold. Fredsbevegelsen gir støtte til politiske krefter som forsøker å forhindre eller avslutte kriger. [bør utdypes]

Fredsbeveglser omfatter ulike folkelige politiske og sosiale bevegelser som kjemper mot krig og for fred. Bildet viser Omkring 800 kvinner fra aktivistorganisasjonen Women for Peace som demonstrerte i nærheten av FN-bygningen i New York under Cubakrisen i 1962.

Gjennom å fremme ideer om pasifisme og ikkevold, og benytte metoder som demonstrasjoner, lobbying, diplomati, etisk handel, militærnekting og boikottaksjoner, har fredsbevegelsen søkt å nå sine mål. Det har, følgelig, ikke vært vanlig å innregne humanitære hjelpeorganisasjoner (som Røde Kors), menneskerettighetsgrupper eller bistandsorganisasjoner i fredsbevegelsen.

Siden 1945 har de fleste fredsorganisasjoner i Norge vært tilsluttet paraplyorganisasjonen Norges Fredsråd.

Se også rediger