Frederiksholm

Frederiksholm er en del av Holmen i København. Etter at Søværnet forlot området i 1993 har flere av bygningene fått nye bruksområder. Det gamle torpedobåtverkstedet er gjort om til moderne leiligheter og alle C.T. Andersens bygninger fra siste halvdel av 1800-tallet er fredet.

Kart over Frederiksholm
De gamle kanonbåtskurene fra 1813.

Danmarks første kystradiostasjon OXA ble oppført her i 1908. OXA er senere flyttet til Nyholm hvor det fungerer som museum.

På Frederiksholm holder Statens Teaterskole, Den Danske Filmskole, Kunstakademiets Arkitektskole og Rytmisk Musikkonservatorium til.

Frederiksholmbroen forbinder Frederiksholm og Arsenaløen.