Frederick G. Brownell

Frederick G. Brownell er en sørafrikansk heraldiker. Han var fra 1977 ansatt ved det offisielle Kontoret for Heraldikk (Bureau of Heraldry), fra 1. mai 1982 som sjef og statsheraldiker. Han har tegnet en rekke våpen og flagg for myndigheter, kommuner, institusjoner og andre, både i Sør-Afrika og i nabolandene. Gjennom sitt heraldiske arbeid har Brownell utviklet en heraldikk tilpasset afrikanske forhold, tradisjoner og historie. Han hentet her inspirasjon fra nordisk heraldikk, ikke minst fra den nyskapende bruksheraldikk som på 1960- og 1970-tallet ble utviklet i Finland. Brownell fikk anledning til å studere denne ved sitt besøk i Finland i 1979.

Brownell er kjent for i Zürich i august 1993 å ha tegnet det som året etter ble vedtatt som Sør-Afrikas nye flagg. Han har videre tegnet Namibias nasjonalflagg og flagget Lesotho benyttet fra 1987 til 2006.

I 2007 ble Brownell utnevnt til «Fellow of the Federation» av Fédération internationale des associations vexillologiques (FIAV), den internasjonale sammenslutningen som arbeider for å fremme flaggkunnskap. Han mottok i 1995 Vexillon-utmerkselsen fra samme organisasjon.

LitteraturRediger

  • Frederick G. Brownell: «Finnish Influence on South African Heraldic Design», i T. C. Bergroth (red.): Genealogica et Heraldica: Report of the 16th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Helsinki 16-21 August 1984, 1986, s. 265-273.