Frankfurt am Mains byoverhoder

Wikimedia-listeartikkel

Etter innlemmelsen av Frankfurt am Main i Preussen har siden 1868 embedet som byens overhode blitt kalt overborgermester. Tidligere ble byen ledet av to personer, en eldre og en yngre borgermester, som bare satt i ett år. Den siste, Viktor Fellner, begikk selvmord etter den prøyssiske anneksjonen i 1866.

Den frie riksbyen Frankfurt am Main (til 1806)Rediger

I det tysk-romerske rike var Frankfurt en fri riksby og dermed direkte underlagt keiseren, de facto som en selvstendig byrepublikk, styrt av sitt borgerskap heller enn av en fyrste. Byens overhoder var de såkalte Schultheiße og den eldre borgermester.

SchultheißeRediger

Regjeringstid Navn
1696 1716 Johann Erasmus Seyffart von Klettenberg und Rhoda
1716 1721 Johann Georg von Holzhausen
1721 1741 Johann Heinrich Werlin
1741 1747 Johann Christoph Ochs von Ochsenstein
1747 1771 Johann Wolfgang Textor (Goethes Großvater)
1771 1777 Johann Isaac Moors
1777 1788 Johann Martin Ruppel
1788 1802 Johann Friedrich Maximilian von Stalburg
1788 1806 Wilhelm Carl Ludwig Moors
1806 1806 Friedrich Carl Schweitzer

Eldre borgermestre i den frie riksbyenRediger

Begge borgermestre ble valgt for ett år hver, men kunne gjenvelges en gang senere, dog ikke direkte etter det året de første gang var valgt. Byens overhode var den eldre borgermester, hans stedfortreder var den yngre borgermester.

Regjeringstid Navn
1699 1700 Philipp Nicolaus Lersner
1700 1701 Heinrich von Barckhausen
1701 1702 Johann Adolph Stephan von Cronstätten II
1702 1703 Dominicus Heyden
1703 1704 Nicolaus August Ruland
1704 1705 Johann Arnold Mohr von Mohrenhelm
1705 1706 Johann Adolph von Glauburg I
1706 1707 Heinrich von Barckhausen
1707 1708 Johann Adolph Stephan von Cronstätten II
1708 1709 Dominicus Heyden
1709 1710 Philipp Jacob Fleckhammer von Aystetten
1710 1711 Johann Georg von Holzhausen
1711 1712 Johann Philipp Orth II
1712 1713 Johann Adolph von Glauburg I
1713 1714 Heinrich von Barckhausen
1714 1715 Johann Georg von Holzhausen
1715 1716 Johann Philipp Orth II
1716 1717 Johann Martin von den Birgden
1717 1718 Johann Heinrich Werlin
1718 1719 Johann Philipp von Kellner I
1719 1720 Konrad Hieronymus Eberhard gen. Schwind
1720 1721 Ludwig Adolph von Syvertes
1721 1722 Johann Christoph von Stetten
1722 1723 Bartholomäus von Barckhausen
1723 1724 Georg Friedrich Faust von Aschaffenburg
1724 1725 Johann Hieronymus von Glauburg
1725 1726 Johann Christoph Ochs von Ochsenstein
1726 Johann Adolph von Glauburg II (fungerende)
1726 1727 Konrad Hieronymus Eberhard gen. Schwind
1727 1728 Achilles August von Lersner
1728 1728 Johann Daniel Fleischbein von Kleeberg
1728 Johann Adolph von Glauburg III (fungerende)
1728 1729 Achilles August von Lersner
1729 1730 Johann Christoph Ochs von Ochsenstein
1730 1731 Achilles August von Lersner
1731 1732 Johann Carl von Kaib
1732 1733 Johann Jacob von Bertram
1733 1734 Johann Hieronymus von Holzhausen
1734 1735 Johann Jacob von Bertram
1735 1736 Johann Philipp von Syvertes
1736 1737 Johann Carl von Kaib
1737 1738 Johann Philipp von Kellner II
1738 1739 Johann Wolfgang Textor
1739 1740 Johann Carl von Kaib
1740 1741 Johann Philipp von Syvertes
1741 Johann Christoph Ochs von Ochsenstein
1741 Remigius Seyffart von Klettenberg (fungerende)
1741 1742 Johann Wolfgang Textor
1742 1743 Johann Carl von Kaib
1743 1744 Johann Wolfgang Textor
1744 1745 Johann Georg Schweitzer Edler von Wiederhold
1745 1746 Johann Carl von Fichard
1746 1747 Friedrich Maximilian von Günderrode
1747 1748 Friedrich Maximilian von Lersner I
1748 1749 Johann Georg Schweitzer Edler von Wiederhold
1749 1750 Friedrich Maximilian von Günderrode
1750 1751 Johann Carl von Fichard
1751 1752 Friedrich Maximilian von Lersner I
1752 1753 Johann Georg Schweitzer Edler von Wiederhold
1753 1754 Johann Carl von Fichard
1754 1755 Remigius Seyffart von Klettenberg
1755 1756 Johann Carl von Fichard
1756 1757 Friedrich Wilhelm von Völcker
1757 1758 Erasmus Schlösser
1758 1759 Philipp Jacob von Stallburg
1759 1760 Remigius Seyffart von Klettenberg
1760 1761 Johann Carl von Fichard
1761 1762 Johann Maximilian von Holzhausen
1762 1763 Johann Friedrich Armand von Uffenbach
1763 1764 Johann Isaac Moors
1764 1765 Erasmus Schlösser
1765 1766 Hieronymus Maximilian von Glauburg
1766 1767 Johann Carl von Fichard
1767 1768 Friedrich Maximilian Baur von Eysseneck
1768 1769 Johann Philipp von Heyden
1769 1770 Johann Isaac Moors
1770 1771 Hieronymus Maximilian von Glauburg
1771 1772 Johann Daniel von Olenschlager
1772 1773 Johann Philipp von Heyden
1773 1774 Hieronymus Maximilian von Glauburg
1774 1775 Friedrich Adolph von Glauburg
1775 1776 Johann Philipp von Heyden
1776 1777 Hieronymus Maximilian von Glauburg
1777 1778 Johann Friedrich von Wiesenhütten
1779 1780 Friedrich Adolph von Glauburg
1780 1781 Johann Daniel Fleischbein von Kleeberg II
1781 1782 Johann Friedrich von Wiesenhütten
1782 1783 Friedrich Adolph von Glauburg
1783 1784 Johann Christoph von Adlerflycht
1784 1785 Johann Friedrich von Wiesenhütten
1785 1786 Johann Christoph von Adlerflycht
1786 1787 Friedrich Adolph von Glauburg
1787 1788 Johann Friedrich Maximilian von Stallburg
1788 1789 Friedrich Adolph von Glauburg
1789 1790 Friedrich Maximilian von Lersner II
1790 1791 Johann Christoph von Lauterbach
1791 1792 Adolph Carl von Humbracht
1792 1793 Johann Christoph von Lauterbach
1793 1794 Johann Nicolaus Olenschlager von Olenstein
1794 1795 Adolph Carl von Humbracht
1795 1796 Johann Nicolaus Olenschlager von Olenstein
1796 1797 Johann Christoph von Lauterbach
1797 1798 Adolph Carl von Humbracht
1798 1799 Friedrich Maximilian von Lersner II
1799 1800 Adolph Carl von Humbracht
1800 1801 Anton Ulrich Carl von Holzhausen
1801 1802 Adolph Carl von Humbracht
1802 1803 Johann Nicolaus Olenschlager von Olenstein
1803 1804 Johann Friedrich von Riese
1804 1805 Johann Nicolaus Olenschlager von Olenstein
1805 1806 Friedrich August von Wiesenhütten
1806 1806 Anton Ulrich Carl von Holzhausen

Storhertuger av FrankfurtRediger

Under den franske okkupasjonen eksisterte fra 1810 til 1813 Storhertugdømmet Frankfurt, som ble regjert av en storhertug. Det omfattet både byen Frankfurt og det sekulariserte fyrstbispedømmet Mainz (Kurmainz).

Regjeringstid Navn
1810 1813 Karl Theodor von Dalberg
1813 1813 Eugène Beauharnais

Eldre borgermestre i den frie byen (bystaten) Frankfurt (1816-1866)Rediger

Den frie byen Frankfurt var en av fire bystater i Det tyske forbund. Stats- og byoverhode var den eldre borgermester. Hans stedfortreder var den yngre borgermester. Begge borgermestre ble valgt for ett år hver, men kunne gjenvelges en gang et år etter at de gikk av. Regjeringstiden var fra 1. januar til 31. desember.

Regjeringstid Navn
1816 1817 Johann Wilhelm Metzler (1755-1837)
1818 Georg Steitz (1756-1819)
1819 Johann Wilhelm Metzler
1820 Carl Wilhelm Freiherr von Günderrode (1765-1823)
1821 Johann Büchner (1756-1834)
1822 Georg Friedrich von Guaita (1772-1851)
1823 Johann Wilhelm Metzler
1824 Georg Friedrich von Guaita
1825 Johann Friedrich von Meyer ((1772-1849)
1826 Georg Friedrich von Guaita
1827 Friedrich Wilhelm Philipp Freiherr von Malapert, gen. Neufville (1784-1852)
1828 Ferdinand Maximilian Stark (1778-1857)
1829 Johann Peter Hieronymus Hoch (1779-1831)
1830 Friedrich Wilhelm Philipp Freiherr von Malapert
1831 Georg Friedrich von Guaita
1832 Johann Gerhard Christian Thomas (1785-1838)
1833 Georg Friedrich von Guaita
1834 Ferdinand Maximilian Stark
1835 Johann Gerhard Christian Thomas
1836 Ferdinand Maximilian Stark
1837 Georg Friedrich von Guaita
1838 Johann Gerhard Christian Thomas
1839 Georg Friedrich von Guaita
1840 Gottfried Scharff (1782-1855)
1841 Friedrich Carl Hector Wilhelm Freiherr von Günderrode, gen. von Kellner (1786-1862)
1842 Gottfried Scharff
1843 Johann Friedrich von Meyer
1844 Gottfried Scharff
1845 Carl Heinrich Georg von Heyden (1793-1866)
1846 Gottfried Scharff
1847 Friedrich Carl Hector Wilhelm Freiherr von Günderrode
1848 Carl Heinrich Georg von Heyden
1849 Samuel Gottlieb Müller ((1802-1880)
1850 Carl Heinrich Georg von Heyden
1851 Friedrich Carl Hector Wilhelm Freiherr von Günderrode
1852 Johann Georg Neuburg (1795-1866)
1853 Carl Heinrich Georg von Heyden
1854 Johann Georg Neuburg
1855 Eduard Ludwig von Harnier (1800-1868)
1856 Johann Georg Neuburg
1857 Eduard Ludwig von Harnier
1858 Johann Georg Neuburg
1859 Eduard Ludwig von Harnier
1860 Samuel Gottlieb Müller
1861 Friedrich Carl Hector Wilhelm Freiherr von Günderrode
1862 Johann Georg Neuburg
1863 Samuel Gottlieb Müller
1864 Anton Heinrich Emil von Oven (1817-1903)
1865 Philipp Friedrich Gwinner (1796-1868)
1866 Karl Konstanz Viktor Fellner (1817-1866)

GuvernørRediger

Etter at byen ble okkupert av Preussen 18. juli 1866 ble byen frem til det første overborgermestervalget styrt av en guvernør, Ernst Eduard Vogel von Falckenstein (1797–1885).

Overborgermestre siden 1868Rediger

Frankfurt var fra 1867 til 1946 en kretsfri by i provinsen Hessen-Nassau i Preussen, og siden 1946 en kretsfri by i delstaten Hessen. Byoverhode har siden 1868 vært overborgermesteren. Stedfortrederne kalles borgermestre.

Regjeringstid Navn Parti Anmerkninger
1868 1880 Dr. Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein - Vert ved inngåelsen av freden i Frankfurt
1880 1890 Dr. Johannes von Miquel Nasjonalliberale Av fransk opprinnelse, senere prøyssisk finansminister
1890 1912 Dr. Dr. h. c. Franz Adickes Liberal Medgrunnlegger av Johann Wolfgang Goethe-Universität
1912 1924 Dr. Georg Voigt DDP
1924 1933 Dr. h. c. Ludwig Landmann DDP Første jødiske overborgermester, medgrunnlegger av HaFraBa
1933 1945 Dr. Friedrich Krebs NSDAP
1945 1945 Wilhelm Hollbach - innsatt av okkupantene
1945 1946 Dr. Kurt Blaum CDU innsatt av okkupantene
1946 1956 Dr. Walter Kolb SPD
1956 1964 Dr. Werner Bockelmann SPD Onkel av Udo Jürgens
1964 1970 Prof. Dr. Willi Brundert SPD
1970 1971 Walter Möller SPD
1971 1977 Rudi Arndt SPD Kalt Dynamitt-Rudi
1977 1986 Dr. Walter Wallmann CDU Første føderale miljøvernminister
1986 1989 Wolfram Brück CDU
1989 1991 Dr. Volker Hauff SPD
1991 1995 Andreas von Schoeler SPD
1995 idag Petra Roth CDU Første kvinne, første direktevalgte overborgermester