Fragmentskive

En fragmentskive (engelskdebris disk) er en ringformet skive av romstøv og fragmenter i omløp rundt en stjerne. For å betegnes som en fragmentskive må en rekke krav være oppfylt ifølge Lagrange (2000).[1]:

 • vertsstjernen må befinne seg i hovedserien
 • støvets lysstyrke må være mye lavere enn stjernens
 • verttsstjernens masse må være mer enn hundre ganger større enn massen av støv og gass
 • gassfattig; gassen masse skal være mindre enn 10x støvets masse
 • støvkornenes levetid skal være mye kortere enn stjernens<
Fragmentskive rundt stjernen AU Microscopii.

Dette medfører at

 • det gjelder et utviklet system som skiller seg fra en protoplanetarisk skive
 • eventuell planetdannelser allerede er avklart
 • gass ikke påvirker støvkornenes dynamikk
 • systemet eroderer gjennom kollisjoner og inneholder ikke opprinnelig materialer

Man har funnet fragmentskiver rundt såvel utviklede som unge stjerner, og sporadiske fragmentskiver i bane rundt en nøytronstjerne.[2] Visse skiver kan utgjøre en forskjell i tilkomsten av planetsystemer etter en innledende fase med protoplanetarisk skive.[3] Fragmentskiver er imidlertid som oftest fragmenter etter kollisjoner mellom større legemer og kan ikke utgjøre materialer for en ny planetdannelse.[4]

ReferanserRediger

 1. ^ Lagrange, Backman, Artymowicz; Protostars and Planets IV (2000); ed. Mannings, Boss, Russel, University of Arizona Press, 639.
 2. ^ Z. Wang, D. Chakrabarty, D. L. Kaplan (2006). «A debris disk around an isolated young neutron star». Nature. 440 (7085): 772–775. doi:10.1038/nature04669. 
 3. ^ «Spitzer Team Says Debris Disk Could Be Forming Infant Terrestrial Planets». NASA. 14. desember 2005. Arkivert fra originalen 8. september 2006. Besøkt 15. juni 2008. 
 4. ^ «Spitzer Sees Dusty Aftermath of Pluto-Sized Collision». NASA. 10. januar 2005. Arkivert fra originalen 8. september 2006. Besøkt 15. juni 2008.