Frøya Fiskeindustri

Frøya Fiskeindustri ble etablert 17. mars 1947 under navnet Frøya Fryseri og for å drive fryseri og kjøleanlegg for foredling og lagring av agn og fiskeprodukterNesset i Frøya i Trøndelag. En sildoljefabrikk ble åpnet i 1953. I 1954 ble navnet endret til Frøya Fiskeindustri.

Selskapet var blant annet initiativtaker til etableringen av det første oppdrettsselskapet på Frøya, Frøya Edelfisk AS i 1970. Bedriften vokste kraftig på 1980-tallet og 1990-tallet ved hjelp av produksjon og videreforedling av oppdrettslaks og ble regionens største eier av oppdrettskonsesjoner.

Rundt 1990 preget skiftende eierforhold bedriften. Mot slutten av 1990-tallet kjøpte imidlertid Hydro Seafood AS selskapet men solgte det videre til det nederlandske selskapet Nutreco som etablerte Marine Harvest Norway AS.

Marine Harvest Norway AS la fabrikken på Frøya ned 1. august 2003 og flyttet produksjonen til Polen.

Fabrikkanlegget på Nesset ble overtatt av Frøya Næringspark.

LitteraturRediger

  • Johan G. Foss og Hans U. Hammer: Frøya Fiskeindustri gjennom 50 år, Trondheim 1997