Fox, Fowler and Company

Fox, Fowler and Company var en britisk privatbank med hovedsete i Wellington i Somerset. Banken ble grunnlagt i 1787.

I likhet med mange andre kommersielle banker på den tiden hadde Fox, Fowler and Company rett til å utstede egne pengesedler. Etter at Bank Charter Act ble vedtatt i 1844 fikk ikke nye banker i England og Wales denne retten, og antallet banker som fremdeles hadde rett til å utstede pengesedler falt etterhvert. Fox, Fowler and Company var den siste kommersielle banken med rett til å utstede pengesedler, frem til den ble kjøpt opp av Lloyds Bank i 1921. Banken mistet denne retten ved sammenslåingen med Lloyds Bank, slik det var bestemt i 1844, og Bank of England ble den eneste banken som utstedte pengesedler i England og Wales. I Skottland og Nord-Irland finnes det fremdeles enkelte kommersielle banker med denne retten.