Fotogrammetri er faget, vitenskapen og den indirekte måleteknikken som brukes når en ved hjelp av fotografiske eller digitale bilder observerer og bestemmer egenskaper som for eksempel beliggenhet, form, størrelse og identitet for avbildet terreng eller andre gjenstander. Selve ordet «fotogrammetri» er satt sammen fra gresk fos - lys, grafein - skrive, tegne og metron - mål.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ "Orientering i stereoinstrument" av Øystein Andersen, Institutt for kartfag, NLH (nå Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB)