Fotballkretser i Norge

(Omdirigert fra «Fotballkrets»)

Fotballkretsene i Norge er geografiske områder underlagt Norges Fotballforbund og har ansvar for administrativt styring av breddefotballen i kretsen. Det er i alt 18 fotballkretser i Norge. 12 av fotballkretsenes geografiske område er det samme som norges fylker.

Nåværende fotballkretser rediger

Seniorfotball herrer rediger

Hver krets har ansvar for ligaene fra 4. divisjon og lavere, også kalt regionale ligaer. Alle fotballkretsene står selv fritt for å velge antall lag, avdelinger og opp- og nedrykksplasser i de regionale divisjonene. Antall opprykksplasser fra 4. divisjon har Norges Fotballforbund pålagt fotballkretsene å følge.

Fotballkretsenes historie rediger

Smaalenenes Fodboldkrets var landets første fotballkrets, og ble stiftet i 1904. De neste årene ble det dannet kretser over hele landet, og i 1922 fantes det fotballkretser i alle landets fylker. På grunn av vanskelige kommunikasjoner og lange reiseavstander ble kretsene delt i mindre kretser, og i 1957 fantes det i alt 42 fotballkretser i landet. Deretter begynte en periode med sammenslåinger. Fra 1963 til 1988 ble antallet kretser redusert fra 42 til 19. Den siste sammenslåingen (Trøndelag Fotballkrets) skjedde i 2001, og siden da har Norges Fotballforbund bestått av 18 kretser.

År Hendelse
1904 Smaalenenes Fodboldkrets ble stiftet som norges første fotballkrets. Byttet navn til Østfold Fotballkrets i 1920.
1905 Oplandenes Fotballkrets ble stiftet.
1905 Vestfold Fodboldkreds ble stiftet. Kretsen omfattet både Nedre Buskerud, Vestfold og Grenland.
1905 Kristiania og Omegns Fodboldkreds ble stiftet.
1905 Nordenfjeldske Fotboldforbund ble stiftet. Ble omgjort til fotballkrets i 1909.
1907 Grenland Fotballkrets ble skilt ut fra Vestfold Fotballkrets.
1909 Vestlandske Fotballkrets ble stiftet.
1911 Vestlandske Fotballkrets ble delt i Bergen Fotballkrets og Vesterlen Fotballkrets.
1911 Sørlandske Fotballkrets ble stiftet.
1911 Romerike Fotballkrets ble sitftet.
1914 Romsdals Amts Fotballkreds ble stiftet.
1915 Telemarkens Fotballkrets ble skilt ut fra Grenland Fotballkrets.
1916 Nordenfjeldske Fotboldforbund ble delt i Trondhjems Fotballkrets og Indtrøndelagens Fotballkrets.
1917 Østerdalens Fotballkrets ble stiftet. Skiftet navn til Nord-Østerdal Fotballkrets i 1919.
1918 Nordland Fotballkrets ble stiftet.
1919 Buskerud Fotballkrets ble skilt ut fra Vestfold Fotballkrets.
1919 Troms Fotballkrets ble stiftet.
1919 Nordland Fotballkrets ble delt i Helgeland og Salten Fotballkrets og Lofoten og Vesterålen Fotballkrets.
1920 Glåmdal Fotballkrets ble stiftet.
1920 Finnmark Fotballkrets ble stiftet.
1920 Grenland Fotballkrets og Telemarkens Fotballkrets ble slått sammen til Telemark Fotballkrets.
1920 Sør-Trøndelag Fotballkrets ble stiftet.
1920 Kristiania og Omegns Fotballkrets ble delt i Kristiania Fotballkrets og Aker Fotballkrets.
1920 Romsdals Amts Fotballkreds ble delt i Romsdalske Fotballkrets og Sunnmøre Fotballkrets.
1920 Sørlandske Fotballkrets ble delt i Vest-Agder Fotballkrets og Aust-Agder Fotballkrets.
1921 Hordaland Fotballkrets ble stiftet.
1921 Trysil og Engerdal Fotballkrets ble stiftet.
1922 Romerike Fotballkrets ble delt i Lillestrøm og Omegn Fotballkrets, Eidsvold og Omegns Fotballkrets og Østre Romerike Fotballkrets
1922 Buskerud Fotballkrets blir delt i Drammen og Omegn Fotballkrets og Øvre Buskerud Fotballkrets.
1922 Follo Fotballkrets ble stiftet.
1922 Sogn og Fjordane Fotballkrets ble stiftet. Det finnes nå fotballkretser i alle landets fylker.
1923 Telemark Fotballkrets ble delt i Grenland Fotballkrets og Øvre Telemark Fotballkrets.
1924 Namdal Fotballkrets ble stiftet.
1925 Røyken og Hurum Fotballkrets ble skilt ut fra Drammen og Omegn Fotballkrets.
1931 Lillestrøm og Omegn Fotballkrets og Eidsvold og Omegns Fotballkrets ble slått sammen til Vestre Romerike Fotballkrets.
1931 Trysil og Engerdal Fotballkrets ble slått sammen med andre klubber i Sør-Østerdal, og byttet navn til Sør-Østerdal Fotballkrets.
1932 Gudbrandsdal Fotballkrets ble stiftet.
1932 Valdres Fotballkrets ble stiftet.
1933 Hordaland Fotballkrets ble delt i Midthordland Fotballkrets og Sunnhordland Fotballkrets.
1933 Nordmøre og Romsdal Fotballkrets ble delt i Nordmøre Fotballkrets og Romsdal Fotballkrets.
1933 Troms Innland Fotballkrets ble stiftet.
1934 Finnmark Fotballkrets ble delt i Vest-Finnmark Fotballkrets, Midt-Finnmark Fotballkrets og Aust-Finnmark Fotballkrets.
1934 Salten Fotballkrets ble skilt ut fra Lofoten og Vesterålen Fotballkrets.
1936 Røyken og Hurum Fotballkrets ble slått sammen med Drammen og Omegn Fotballkrets.
1939 Nord-Troms Fotballkrets ble stiftet.
1947 Fosen Fotballkrets ble stiftet.
1950 Ofoten og Sør-Troms Fotballkrets ble skilt ut fra Troms Fotballkrets.
1956 Nord-Troms Fotballkrets ble slått sammen med Tromsø og Omegn Fotballkrets.
1957 Gudbrandsdal Fotballkrets ble delt i Nord-Gudbrandsdal Fotballkrets og Sør-Gudbrandsdal Fotballkrets. Antall fotballkretser er nå 42.
1957 Hallingdal overført fra Øvre Buskerud til Valdres. Byttet navn til Valdres og Hallingdal Fotballkrets i 1961.
1963 Aker Fotballkrets ble slått sammen med Oslo Fotballkrets.
1967 Grenland Fotballkrets og Øvre Telemark Fotballkrets ble slått sammen til Telemark Fotballkrets.
1968 Follo Fotballkrets ble nedlagt. Klubbene flyttet til Østfold Fotballkrets, Oslo Fotballkrets og Vestre Romerike Fotballkrets.
1968 Nord-Gudbrandsdal Fotballkrets og Sør-Gudbrandsdal Fotballkrets ble slått sammen til Gudbrandsdal Fotballkrets.
1969 Midt-Finnmark Fotballkrets ble delt mellom Vest-Finnmark Fotballkrets og Aust-Finnmark Fotballkrets.
1969 Midthordland Fotballkrets ble slått sammen med Bergen Fotballkrets.
1970 Vestre Romerike Fotballkrets og Østre Romerike Fotballkrets blir slått sammen til Romerike Fotballkrets. Byttet navn til Akershus Fotballkrets i 1989.
1970 Øvre Buskerud Fotballkrets og Drammen og Omegn Fotballkrets ble slått sammen til Buskerud Fotballkrets.
1971 Vest-Agder Fotballkrets og Aust-Agder Fotballkrets ble slått sammen til Agder Fotballkrets.
1973 Tromsø og Omegn Fotballkrets og Troms Innland Fotballkrets ble slått sammen til Troms Fotballkrets.
1979 Valdres og Hallingdal Fotballkrets ble slått sammen med Oplandenes Fotballkrets.
1986 Nordmøre Fotballkrets og Romsdal Fotballkrets ble slått sammen til Nordmøre og Romsdal Fotballkrets.
1986 Vest-Finnmark Fotballkrets og Aust-Finnmark Fotballkrets ble slått sammen til Finnmark Fotballkrets.
1986 Namdal Fotballkrets ble slått sammen med Nord-Trøndelag Fotballkrets.
1986 Trondheim Fotballkrets, Fosen Fotballkrets og Nord-Østerdal Fotballkrets ble slått sammen med Sør-Trøndelag Fotballkrets.
1987 Bergen og Omegn Fotballkrets og Sunnhordland Fotballkrets ble slått sammen til Hordaland Fotballkrets.
1987 Oplandenes Fotballkrets, Gudbrandsdal Fotballkrets, Sør-Østerdal Fotballkrets og Glåmdal Fotballkrets ble slått sammen til Indre Østland Fotballkrets.
1988 Lofoten og Vesterålen Fotballkrets og Ofoten og Sør-Troms Fotballkrets ble slått sammen til Hålogaland Fotballkrets.
1988 Helgeland Fotballkrets og Salten Fotballkrets ble slått sammen til Nordland Fotballkrets. Antall fotballkretser er nå redusert til 19.
2001 Sør-Trøndelag Fotballkrets og Nord-Trøndelag Fotballkrets ble slått sammen til Trøndelag Fotballkrets.

Kilder rediger