Fortschrittliche Volkspartei

Fortschrittliche Volkspartei (FVP) var et sosialliberalt og borgerlig-demokratisk politisk parti innenfor det tyske keiserrike. Partiet ble grunnlagt den 6. mars 1910 gjennom sammenslåingen av Freisinnige Volkspartei, Freisinnige Vereinigung og Deutsche Volkspartei. Medlemmene kom hovedsakelig fra middelklassen og den lavere delen av borgerskapet. Partiet ble oppløst i 1918 under novemberrevolusjonen og slo seg sammen med venstrefløyen i Nationalliberale Partei til det nye Deutsche Demokratische Partei.