Fortidsminneforeningen, Romsdal avdeling

Fortidsminneforeningen, Romsdal avdeling opprinnelig Forening til norske Fortidsminnemerkers Bevaring Romsdal avdeling ble stiftet 14. november 1975. De første årene var foreningens hovedoppgave å øke kunnskapen om og forståelsen for å ta vare kulturminner i nærområdet. Mye tid gikk med til å kartlegge bevaringsverdige miljøer og bygninger.

Rødven stavkirke har vært i foreningens eie helt fra begynnelse.

Måttmjøl-nytt var et tidsskrift som kom mellom 1982 og 1987. Senere kom tidsskriftet ut med enkelte nummer på nytt under navnet Våre omgivelser. Bladet utkommer uregelmessig.

ProsjekterRediger

I 1908 overtok Fortidsminneforeningen (nasjonalt) ansvaret for Rødven stavkirke og da lokallaget ble stiftet falt dette ansvart over på Romsdalsavdelingen. Stavkirken hadde til da blitt tatt vare på av bønder i Rødven. Fra 1929 til 1977 hadde Knut K. Rødven hatt ansvar, fra 1977 Knut Otto Rødven. I 1977 mottok foreningen en kulturpris fra Romsdals Fellesbank på kr. 10 000 kroner. Den gikk til arbeidet med Rødven stavkirke, som utgjør foreningens største og kanskje viktigste prosjekt. I perioden 2003-2005 gjennomgikk Rødven stavkirke en omfattende restaurering.

Andre mer eller mindre omfattende proskjekt har vært:

LedereRediger

  • 1975–1981: Magnus Trønningsdal
  • 1981–1985: Bjørn Austigard
  • 1985–1989: Anne-Grethe Aassve
  • 1989–1996: Kjell J. Vatne
  • 1997–1999: Berge Hjørungnes
  • 1999–2001: Brit Hansen
  • 2001–2005: Berge Hjørungnes
  • 2005–2007: Anita K. Waatvik
  • 2007–: Knut Bryn

LitteraturRediger

  • Hjørungnes, Berge; Aassve, Anne-Grethe; Bryn, Knut; Waatvik, Anita K. 2005. Kulturminnevern gjennom 30 år. Fortidsminneforeningen, Romsdal avdeling. 68 sider. ISBN 82-90052-71-5