Fort St. Angelo

Fort St. Angelo er en stor festning i BirguMalta.

Fort St. Angelo sett fra Valletta

De eldste restene kan være fra de tidligste romerske tider. Men fra tidlig i middelalderen var det en befestning her, da restene av et tårn kan dateres tilbake til 1000-tallet da Malta var under arabisk kontroll.

Fra 1300-tallet var Malta under aragonsk styre og festningen ble kalt Castello a Mare («Slottet ved havet») og huset den mektige Nava-familien som var øyas føydalherrer.

Da Malteserordenen kom til øya i 1530, valgte de å slå seg ned i Birgu og festningen ble sete til ordenens stormester. Ridderne gjorde festningen til deres viktigste fortifikasjon på øya og forsterket og bygget den om.

Festningen sto imot den osmanske beleringen under Den store beleiringen av Malta i 1565, men i kjølvannet av denne bygde Malteserordenen den nye hovedstaden Valletta på Mount Sciberras på den andre siden av bukta og ordenens administrative senter ble flyttet dit.

Også under britisk styre hadde festningen en militær funksjon, og ble referert til som et skip, fra 1912 som HMS Egremont og fra 1933 som HMS St Angelo.

I dag benyttes festningen dels av Malteserordenen og dels som museum. Størstedelen av festningen er åpent for publikum, bare deler av de øverste delene er stengt for offentligheten.