Forsvinningsskap

Forsvinningsskap er en gjenstand i Harry Potter-bøkene. I bok nr. 6 får man vite at det er to, og at de danner en portal. Den andre er i svarteforsvars-butikken Borgia og Brust i spindelsmuget.

I Harry Potter og halvblodsprinsen (Film) blir det i midlertid beskrevet at en forsviningsskap var noe magikere tokk i bruk når dødseterne angrep et hus, i den første trollmannskrigen. Slik at skapet var en portal til et tomrom ingen kunne nå dem, men bare de komme ut. Og så kunne de komme ut når dødseterne hadde reist igjen.

Et forsvinningsskap som har en søster vil imidlertid føre deg fra det ene skapet til det andre.