Forsvarskommisjonen av 1990

Forsvarskommisjonen av 1990 var et norsk offentlig utvalg, oppnevnt i 1990 med Kåre Willoch som leder, som offentliggjorde resultatet av sitt arbeid som NOU 1992:12.

Oppnevning og sammensetning

rediger

Forsvarskommisjonen av 1990 ble oppnevnt av Jan P. Syses regjering 26. januar 1990 med tidligere statsminister Kåre Willoch (H) som leder. Kommisjonen hadde 15 medlemmer, ni av dem oppnevnt etter forslag fra de seks største politiske partiene. Johan Jørgen Holst (Ap) ble oppnevnt som nestleder. Han ble forsvarsminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 3. november 1990, og Kurt Mosbakk (Ap) ble da ny nestleder i kommisjonen. Kommisjonsmedlemmene Jens Stoltenberg (Ap) og forsker Helga Hernes ble begge statssekretærer i Brundtland-regjeringen, og de ble erstattet i Forsvarskommisjonen av Sylvia Brustad (Ap) og direktør Geir Lundestad.[1]

Øvrige medlemmer var Martin Buvik (H), Johan Buttedahl (Sp), Erna Solberg (H), Stein Ørnhøi (SV) Arild Rødland (KrF), Anders Mjelde (FrP), nestleder Esther Kostøl i LO, generalmajor Gullow Gjeseth fra Forsvaret, Erik Klippenberg fra Forsvarets forskningsinstitutt, leder Anne-Lise Mellbye i Norges Bondekvinnelag og statsstipendiat Finn Sollie.

Kommisjonens anbefaling

rediger

Kommisjonen overleverte resultatet av sitt arbeid til Forsvarsdepartementet 16. mars 1992. Kommisjonens flertall foreslo å redusere Forsvaret fra 326 000 mann til 215 000 fram mot 2008. Antall brigader i Hæren ble foreslått redusert fra 13 til seks. Det ble også foreslått reduksjoner i Sjøforsvaret og Heimevernet. Innstillingen var delt på flere punkter: Et mindretall ønsket mindre reduksjon, mens Stein Ørnhøi ønsket større reduksjon.[2]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Forsvarskommisjonen av 1990, s. 11.
  2. ^ Aftenposten, 17. mars 1992, side 3

Litteratur

rediger