Forskningsstasjon Flødevigen

Koordinater: 58°25′28″N 08°45′18″Ø Forskningsstasjon Flødevigen, også kjent som Statens biologiske forskningsstasjon Flødevigen eller Flødevigen forskningsstasjon er en av Havforskningsinstituttets tre nasjonale forskningsstasjoner for oseaniske observasjoner. Den ligger i Flødevigen ved His på øya Hisøy nær sentrum av Arendal i Aust-Agder, vendt mot Skagerrak. Denne første norske havforskningsstasjonen startet målinger i 1882 og er en av Europas eldste oseaniske målestasjoner.

Dette var også den første stasjonen hvor man gjorde forsøk med oppdrett av fisk og skalldyr i Norge. De første torskelarvene ble klekket i 1884, og i 1887 ble det for første gang oppdrettet torskeyngel i fangenskap. Initiativtakeren til Flødevigen, Gunder Mathiesen Dannevig, klekket hummer for første gang i 1885.[1]

Det forskes også mye på kystressurser og marin forvaltning, herunder kystfiske og oppdrett, plankton og algevekst, samt bestandsutviklingen og forvaltningen av hummer, ål, torsk, brisling, reke, sild, tobis og annen industrifisk i både Skagerrak og Nordsjøen. I tillegg leder Flødevigen det internasjonale forskningsprosjektet MAR-ECO langs Den midtatlantiske ryggen.

Anlegget har laboratorier og store sjøtanker på hnhv 2 000 og 4 000 m³. Siden 2009 er bygningsfasilitetene på 3 000 kvm under utvidelse for å takle veksten i internasjonale forskningsoppdrag.

Flødevigen er en forskningsstasjon som først og fremst koordinerer og gjennomfører havforskning, men den gjør også hydrografiske målinger av temperatur og saltinnhold (salinitet) på samme måte som de åtte kyststasjonene langs norskekysten. Utenfor stasjonen skråner sokkelen ned i Norskerenna, og det er inntil 700 meter dypt utenfor kysten av Agder i dette området, men de faste målingene gjøres dog bare ned til 19, og etterhvert 75 meters dybde utenfor stasjonen. Målingene startet i 1919.

På grunn av de sterke kyststrømmene her er det kaldt vann med lav saltholdighet i øvre lag, dette vannet har sitt opphav i Østersjøen og elveutløpene langs kysten av Østlandet, og renner vestover. Området får derimot atlantisk fra vest nede i Norskerenna, dette er mer saltholdig havvann i de dypere vannlagene under 150 meters dybde.

Ved stasjonen måles temperatur og salinitet i 1, 5, 19 og 75 meters dybde hver dag. Overflatetemperaturen er typisk ca 3-6 °C om vinteren (snitt 4,9 °C i januar) og 16-17 °C om sommeren (snitt 16,8 °C i juli)[2], mens temperaturen i 75 meters dybde er høyere enn i overflaten om vinteren (6-9 °C) og lavere enn i overflaten om sommeren (8-11 °C).

Saltholdigheten veksler i overflaten mellom 10 og 25 promille i november.[3] I dypere lag på 75 meter er saltholdigheten om lag 33,5 - 34,0 i november.

Målte temperaturer og saltinnhold ved 1 meter dybde og 75 meter de siste årene fordeler seg slik, fordelt med data for 15. januar og 15. juli (tall i kursiv er gjennomsnittstemperaturer for en lengre periode:[4]

Måleverdi 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Januar
Temp i °C 1 meter 4,2 4,0 4,8 6,3 3,5 2,5 6,0 0,0 6,2 4,5 1,0 6,0 7,0 4,0 4,0 ..
Temp i °C 75 meter .. .. .. .. .. .. .. .. 7,2 7,0 7,2 8,0 8,5 .. 7,8 ..
Juli
Temp i °C 1 meter 16,3 16,7 16,2 16,0 14,0 14,0 13,8 16,0 16,5 17,0 16,2 16,5 18,3 17,0 16,8 16,4
Temp i °C 75 meter .. .. .. .. .. .. .. .. 8,5 9,2 9,0 11,2 8,2 10,5 9,3 10,0

ReferanserRediger

  1. ^ «TORSKEUTKLEKNINGENS HISTORIKK FLØDEVIGEN. Av Didrik S. Danielssen, Aadne Sollie og Stein Tveite - PDF». docplayer.me. Besøkt 21. august 2018. 
  2. ^ Snittemperaturer sommer siste 10 år og 230 år Arkivert 30. desember 2010 hos Wayback Machine. – EFAN. Besøkt 15. november 2010.
  3. ^ Salinitet siste måned Flødevigen Arkivert 9. august 2010 hos Wayback Machine., Havforskningsinstituttet, løpende dagsmåling. Besøkt 15. november 2010.
  4. ^ Måleverdier Flødevigen Arkivert 22. september 2010 hos Wayback Machine. – EFANs datatjeneste, meny til venstre.

Eksterne lenkerRediger