En forskningsreise er en reise i forskningsøyemed, ofte for å studere natur og samfunn på et uutforsket sted. Til forskjell fra en oppdagelsesreise foretas forskningsresiser til allerede kjente områder.

Kjente forskningsreiser rediger