Forskerforbundet

Forskerforbundet (tidligere Norsk forskerforbund) er en norsk fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere: ansatte innen forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet har over 24 000 medlemmer. Medlemmene er ansatt i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige stillinger ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, museer, arkiver, helseforetak og i offentlig forvaltning. Forskerforbundet har også mer enn 1 000 studentmedlemmer.

Forskerforbundet har som formål å arbeide for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene, og å ivareta medlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål.

Forskerforbundet er tilsluttet Unio, som ble stiftet 1. juli 2005. Forbundet var tidligere tilsluttet Akademikerne, men meldte seg ut i 2005 sammen med Presteforeningen grunnet uenighet knyttet til lønnspolitikk, arbeidsvilkår og offentlig forvaltning.[1]

Forskerforbundet er også medlem i Education International, i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Scholars at Risk (SAR) Norway.

Forskerforbundets engelske navn er Norwegian Association of Researchers (NAR). Forskerforbundets nordsamiske navn er Dutkiidsearvi.

Forskerforbundet utgir fagbladet Forskerforum, som kommer med ti årlige utgaver.

Professor Petter Aaslestad ble i 2012 valgt til leder av Forskerforbundet.[2] Han overtok etter Bjarne Hodne som ledet Forskerforbundet i perioden 2006-2012. Aaslestad ble høsten 2015 gjenvalgt for en ny treårsperiode, og var leder i seks år (2013-2018).

Høsten 2018 ble biologen Guro Elisabeth Lind valgt til leder av Forskerforbundet for perioden 2019-2021.[3] Hun er den andre kvinnelige lederen gjennom tidene og den første på 35 år. Lind (f. 1977) er gruppeleder ved Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus og har en bistilling som professor II ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Høsten 2021 ble hun gjenvalgt som leder for perioden 2022-2024.[4]

Kristian V. E. Mollestad er nestleder i perioden 2022 til 2024, styremedlemmer er Ann Cecilie Bergene (NIFU), Kristin Lofthus Hope (Høgskulen på Vestlandet), Belinda Eikås Skjøstad (UiO), Tord Mjøsund Talmo (NTNU), Hugues Verdure (UiT Norges arktiske universitet), og varamedlemmer Tony Burner (USN), Bente Ovedie Skogvang (Høgskolen i Innlandet) og Brynjar Kulset (Nasjonalbiblioteket).

Birgitte Olafsen er generalsekretær. Hun overtok etter Hilde Gunn Avløyp 10. desember 2021.[5]Hilde Gunn Avløyp overtok etter Sigrid Lem 1. august 2014.

ReferanserRediger

  1. ^ forskerforbundet.no Utmelding av Akademikerne 01.04.2005
  2. ^ Uniforum Petter Aaslestad ny leder for Forskerforbundet 18. okt. 2012
  3. ^ «Guro Elisabeth Lind er Forskerforbundets nye leder». www.forskerforum.no. 17.10.2018. 
  4. ^ «Ny lederduo i Forskerforbundet». www.forskerforum.no. Besøkt 11. januar 2022. 
  5. ^ «Birgitte Olafsen blir ny generalsekretær i Forskerforbundet». www.forskerforum.no. Besøkt 11. januar 2022. 

Eksterne lenkerRediger