Forsøk til Norges naturlige historie

Tittelbladet til Norges naturlige Historie fra 1752

Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie, forestillende dette Kongeriges Luft, Grund, Fielde, Vande, Væxter, Metaller, Mineralier, Steen-Arter, Dyr, Fugle, Fiske og omsider Indbyggernes Naturel, samt Sædvaner og Levemaade er en bok av Erik Pontoppidan, utgitt i København 175253. Verket, som er i to bind på henholdsvis 338 og 464 sider, er et av de tidligste, og også mest omfattende arbeider innen opplysningstidens topografiske litteratur i Norge.

Pontoppidan var på denne tiden biskop i Bergen. Det var helt i tråd med tidsånden i opplysningstiden å bedrive denne type nasjonaløkonomiske og topografiske studier, og Pontoppidan oppfordret også sine underordnede prester om å skrive tilsvarende skrifter.

Verket var banebrytende og sjangerdannende, med en allsidig presentasjon av landskap og naturfenomen. Hovedvekten lå på en grundig, systematisk oversikt over landets naturrikdommer, og en påfølgende beskrivelse av hvordan det norske næringslivet kan nyttiggjøre seg disse. Pontoppidan ble med dette verket «den første» innen en lang rekke fags vitenskapshistorie på norsk: den første geolog, den første ornitolog, den første til å samle og nedskrive sagn, den første nasjonaløkonom, osv. Ettertiden vil også bemerke forfatterens tilbøyelighet til å skildre fenomen som vi i dag avviser som fantasi og overtro, særlig sjøormen.

Verket ble utgitt på tysk (Versuch einer natürlichen Geschichte Norwegens) i Flesburg 1753-59 og på engelsk (The Natural History of Norway) i London 1755.

Eksterne lenkerRediger