Forhugning

Wiktionary-logo-en.png
Wiktionary har ordbokoppføringer om forhugning

Forhugning er et begrep innenfor feltbefestning som anvendes om trær og grener som er plasert i en rekke med de spisse toppene rettet ut mot fienden. Trærne er som regel flettet, eller bundet sammen med en wire. Forhugning blir brukt alene eller sammen med piggtråd eller andre hindringer.

Forhugning brukes i krig for å holde en fiende på avstand og under ild så lenge som mulig.

Forhugning er språklig i familie med forhug, som er den kilen som først blir hugget i treet i den retningen som treet skal falle.

På engelsk og fransk kalles forhugning for Abatis, abattis, eller abbattis ("abattre un arbre" betyr på fransk "å felle et tre", på en tilfeldig måte).

Der er beviser på at forhugning ble brukt allerede av romerne og så sent som i den amerikanske borgerkrig. Forhugning brukes sjeldent nå fortiden, da det stort sett har blitt erstattet av piggtrådhindringer. Den kan likevel brukes som erstatning eller et supplement, hvis piggtråd er mangelvare. En stor forhugning, hvor man anvender hele trær i stedet for grener kan brukes som improvisert stridsvognsperring.

En klassisk bruk av forhugning ble brukt under slaget ved Chateauguay den 26. oktober 1813, da sirka 300 kanadiere under ledelse av Charles-Michel de Salaberry beseiret et amerikansk korps på omkring 2300 mann.

En stor svakhet ved bruk av forhugning, sammenlignet med piggtråd, er at den kan ødelegges ved hjelp av ild. Hvis forhugningen er bundet sammen med tau i stedet for wire kan tauene hurtig ødelegges av ild, slik at den hurtig kan fjernes ved bruk av entredregger kastet fra sikker avstand.

En viktig fordel er at en improvisert forhugning hurtig kan etableres i skogkledde områder. Dette blir gjort ganske enkelt ved å felle en rekke trær, slik de faller med toppen i retning mot fienden. Et alternativ er å bruke sprengstoff for å felle trærne med.

Amerikansk militærsymbol for forhugning (abatis)

Selv om en forhugning sjelden anvendes av moderne konvensjonelle militære styrker inngår forhugning stadig i de offisielle treningsmanualene for den amerikanske hær og marinekorps.


Eksterne lenkerRediger