Foreningen Retten til en verdig død

Foreningen Retten til en verdig død (tidligere Landsforeningen Mitt Livstestamente) ble stiftet i 1977 og jobber for økt utbredelse og respekt for Livstestamentet og for aktiv dødshjelp (eutanasi).

Ifølge foreningens vedtekter er formålet:

  • at dødssyke mennesker så langt det er mulig skal få en human, meningsfylt og verdig avslutning på livet,
  • økt utbredelse og respekt for Livstestamentet, og for at det for øvrig etterleves i overensstemmelse med Lov om Pasientrettigheter;
  • at loven endres slik at uhelbredelig syke mennesker i terminalfasen, med store lidelser og/eller hjelpeløshet, skal kunne få bistand til å avslutte livet dersom de utvetydig ønsker det og kontrollkriterier er ivaretatt.

Foreningen har rundt 3500 medlemmer og ledes av Ole Peder Kjeldstadli.

Eksterne lenkerRediger