Folklore Fellows' Communications

Folklore Fellows’ Communications er en monografiserie (ISSN 0014-5815) som er blitt utgitt siden 1910 av Folklore Fellows og Academia Scientiarum Fennica (Finnish Academy of Science and Letter). Redaktør for skriftserien er Anna-Leena Siikala.

Monografiseriens tema er primært folkloristiske referanseverker (motivindekser, typeregistre, etc) over immaterielle kulturtradisjoner, spesielt folkediktning, trossystemer, myter og ritualer, samt metodologi, vitenskapsteori og faghistorie. Utgivelsene grenser også emnemessig inn på komparativ religionsvitenskap, kulturantropologi og etnologi.

Like til de siste decennier har utgivelsene vært preget av den finske, historisk-geografiske skole, som en siste bastion for arbeider gjort i tilslutning til denne metoden., med utgivelser av typekataloger og motivindekser over all verdens folkediktning. De senere års titler røper imidlertid en viss nyorientering i retning av å slippe andre tilnærmingsmåter til i serien.

De seneste års utgivelser fra FFCRediger

  • FFC No. 292 BENTE GULLVEIG ALVER, TOVE INGEBJØRG FJELL and ØRJAR ØYEN (eds): Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. 232 pp. 2007.
  • FFC No. 291 ISABEL CARDIGOS with the collaboration of PAULO CORREIA and J. J. DIAS MARQUES: Catalogue of Portuguese Folktales. 406 pp. 2006.
  • FFC No. 290 LAURA STARK: The Magical Self. Body, Society and the Supernatural in Early Modern Rural Finland. 521 pp. 2006.
  • FFC No. 289 KRISTIN KUUTMA: Collaborative Representations. Interpreting the Creation of a Sámi Ethnography and a Seto Epic. 282 pp. 2006.
  • FFC No. 288 JONATHAN ROPER: English Verbal Charms. 242 pp. 2005.
  • FFC No. 287 ANNA-LEENA SIIKALA and JUKKA SIIKALA: Return to Culture. Oral Tradition and Society in the Southern Cook Islands. 327 pp. 2005.
  • FFC No. 284-286 HANS-JÖRG UTHER: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Part I, 619 pp. Part II, 536 pp. Part III, 285 pp. 2004.

KilderRediger

  • Juha Pentikäinen: «Folklore Fellows Communications» (s. 1403-1405). Enzyklopädie des Märchens. Bd. 4 (1984).

Eksterne lenkerRediger