Folkesosialisme var et begrep lansert av Halvdan Koht på 1930-tallet. Dette skulle være sosialisme på tvers av klassene, ikke sosialisme bare for arbeiderklassen. Spesielt ble det lagt vekt på å skape nasjonalfølelse hos bøndene. Kohts visjon var ikke nødvendigvis å oppnå «det klasseløse samfunn», men et samfunn uten klassestridigheter; «et stort samarbeid»[1].

Viktige institusjoner for å få til dette var blant annet NRK, som hadde som mål å drive allmenn folkeopplysning.

Ofte brukt slagord var: «By og land, hand i hand».

Referanser rediger