En flytekniker (Licensed Aircraft Maintenance Engineer) utfører vedlikehold, feilsøking og feilretting av fly. Flyteknikeren er ansvarlig for alt utført vedlikehold på flyet, og må sørge for at alle jobber på flyet er korrekt gjennomført og dokumentert. Etter vedlikeholdet er utført gir flyteknikeren flyet en sertifisering. Denne sertifiseringen kalles CRS og internasjonalt regelverk krever at alle fly må ha en slik sertifisering før flyvning.

Norske flyteknikere har en internasjonal lisensiert utdanning, og får etter endt utdanning en personlig lisens som utstedes av nasjonal luftfartsmyndighet (Luftfartstilsynet).

Utdanningsløp rediger

Utdanningsløpet til en flytekniker i Europa er regulert av det Europeiske Byrå for Luftfartssikkerhet (EASA). Dette skal sikre at en flytekniker får den samme grunnutdanningen uansett hvilket land han/hun tar utdanningen sin. Hvordan denne utdanningen blir gjennomført kan variere litt fra land til land.

Å utdanne en flytekniker tar normalt syv år etter ungdomsskolen, men minimum fem år. Minimum aldersgrense for å bli flytekniker er 21 år, og det er viktig at man har gode holdninger overfor sikkerhet og behersker engelsk godt. Ved ansettelse vil personlig egnethet spille en vesentlig rolle.

Etter endt grunnutdanning får man en blank flyvedlikeholdslisens (Aircraft Maintenance Licence (AML)), det vil si en lisens uten typerating. Lisensen varer som regel livet ut, men den nasjonale luftfartsmyndigheten har muligheter til å trekke tilbake lisensen dersom reglementet ikke følges. Lisensen må også fornyes hvert femte år.

Den norske modellen rediger

I Norge er det også vanlig at man etterutdanner seg til bli flytekniker etter at man har tatt fagbrev som flymekaniker eller avioniker, utdanningsløpet for å bli en lisensiert flytekniker er dermed satt opp slik:

  • VG1 Elektrofag i hvilken som helst videregående skole som tilbyr dette.
  • VG2 Flyfag på en godkjent Part-147-skole.
  • VG3 Flyteknisk eller Avionikk på godkjent en Part-147-skole.
  • Minimum 3 år praksis på operativt flymateriell i en godkjent Part-145 vedlikeholdsorganisasjon.
    • To av tre års praktisk erfaring man trenger, får man sammen med lærlingeordningen. Siste året av praksis erfaring vil man kunne få videre ved ansettelse i samme eller ny vedlikeholdsorganisasjon.
  • Når man har nok praksis og bestått alle eksamener (minimum 75% rett - tilsvarende karakteren 4), kan man søke om blank flyvedlikeholdlisens (Aircraft Maintenance Licence (AML)) uten Typerating (Dette må gjøres innen 10 år fra man starter utdanningen).
  • Typekurs med teori og praksis på en spesifikk flytype (f.eks. Boeing 737NG eller Bombardier Q400)
  • Jobbtrening (on-job-training (OJT)) på flytypen.
  • Etter at typekurset og on-job-training er gjennomført, kan man søke om flyvedlikeholdslisens (Aircraft Maintenance Licence (AML)) med typerating.

Utdanningsløpet er beskrevet i EASA part 66.[1]

Videregående skoler som er Part-147-godkjente rediger

Alternativt utdanningsløp rediger

Man kan også ta eksamener som privatist hos hvilken som helst skole og nasjonal luftfartsmyndighet som tilbyr dette i Europa. Det kreves da 5 års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer før man kan søke om blank flyvedlikeholdslisens (Aircraft Maintenance License (AML)).

Hvis man kan dokumentere relevant erfaring fra andre yrker, holder det med tre års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer før man kan søke om blank flyvedlikeholdslisens (Aircraft Maintenance License (AML)).

Behovet for flyteknikere i fremtiden rediger

Flyprodusenten Boeing har uttrykt bekymring for antall flyteknikere som blir utdannet i verden. For å imøtegå etterspørselen for flyteknikere må ifølge dem utdannes 769 000 nye flyteknikere innen 2038, hvorav 139 000 i Europa.[2]

CRS (Certificate of Release to Service) rediger

Alt vedlikehold som er utført på fly må ha en sertifisering før flyvning. Denne sertifiseringen kalles CRS (Certificate of Release to Service). Flyoperatøren (flyselskapene) kan ikke utstede CRS for flyene sine. Dette kan kun utstedes av en flytekniker med flyvedlikeholdslisens og typerating på vegne av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon.

Om flyteknikeren bare har typerating for Boeing 737NG, kan han bare gi CRS for denne flytypen.

CRS rediger

CRS er en erklæring signert av en lisensiert flytekniker med de nødvendige sertifiseringsgodkjenninger som bekrefter at flyet er luftdyktig for sikker flyging.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger