Flydrivstoff er en betegnelse på petroleumsbasert drivstoff til bruk i ulike luftfartøy. Det er normalt av høyere kvalitet enn drivstoff som brukes i mindre kritiske apparater, slik som til fyring eller veitransport, ved at de er filtrert med finere filter. Flydrivstoffet inneholder ofte tilsetningsstoffer for å redusere risikoen for ising eller eksplosjon grunnet for høye temperaturer.

Det deles normalt inn i fire hovedtyper, med forskjellig flammepunkt og bruksområder:

De to vanligste drivstofftypene på norske flyplasser er Jet A1, som er parafinlignende og brukes i jetmotorer og turbinmotorer, og 100LL (100oktan, low lead) som mer likner bilbensin, og benyttes av småfly med stempelmotorer. Det er kommet noen få småflymotorer beregnet for diesel eller Jet A1 de siste årene.