Fluidteknikk

Fluidteknikk er en fellesbetegnelse på hydraulikksystem, pneumatikksystem og andre teknikker som gjør bruk av gasser eller væsker som energibærer. I produksjons- og industriteknikken er bruk av fluidteknikk utbredt.

Eksempler på hydrauliske flytskjema.

SystemdesignRediger

 
Skjemasymbol for dobbeltvirkende hydraulikksylinder.

Systemdesign er teknikker som brukes for å beskrive en systemfunksjon. I maskinteknikken brukes systemdesign for å beskrive funksjonen til et hydraulisk system, et pneumatikksystem eller andre styringssystem. Bruken av fluidtekniske systembeskrivelser brukes i forhold til behovet for å dokumentere en systemfunksjon.

HydraulikkRediger

Dokumenterte hydrauliske system er hydrauliske funksjoner som fremstilles som et funksjonsprinsipp grafisk. Beskrivelsen har form som et flytskjema med systemkomponenter og rør inntegnet. Hydrauliske komponentfunksjoner vises av hydraulikksymboler, og forbindelsene mellom systemets komponenter vises med linjer som angir rør- eller slangeforbindelser. Hydraulisk trykk er i området opp til 100-150 bar og kan også være høyere.

PneumatikkRediger

 
Flytskjema med dobbeltvirkende pneumatikksylinder og manuell retningsstyrende 5/2-ventil med fjærretur.

Dokumenterte pneumatiske system er pneumatiske funksjoner som fremstilles som et pneumatisk fluidsystem grafisk. Beskrivelsen har form som et flytskjema med systemkomponenter og rør inntegnet. Pneumatiske komponentfunksjoner vises av pneumatikksymboler, og forbindelsene mellom systemets komponenter vises med linjer som angir rør- eller slangeforbindelser. Pneumatisk trykk er i området rundt 5-7 bar og kan også være lavere eller høyere.

Dokumenterte pneumatiske styresystem beskriver en pneumatisk funksjon ved å fremstille et pneumatisk styresystem grafisk. Pneumatiske styresystem arbeider med signalbehandling basert på logikk- eller sekvensfunksjoner eller en kominasjon av disse. Til formålet brukes systemkomponenter med funksjoner og design teknisk rasjonelt tilpasset oppgaven.

Pneumatiske styresystem arbeider generelt med 6 (5-10) bars trykk. De er et alternativ til elektrisk styring, men vanligvis mindre hensiktsmessige enn bruk av elektrisk styring med PLS.

StyresystemRediger

 
Skjemavisning av den logiske funksjonen OG hvor to samtidige innsignaler A og B gir et utsignal Y.

Styresystem kan også dokumenteres med teknikkuavhengige symboler som logiske funksjoner. Innovasjonen av elektroniske PLS-system som har skjedd gradvis fra rundt 1980-1985 har nesten eliminert behovet for tidligere brukte teknikker, som pneumatiske styresystem, relésystem, og andre beslektede metoder.

HydropneumatikkRediger

 
Hydropneumatiske og andre fluidtekniske system brukes bl.a. i noen typer biler.

Hydropneumatiske system er fluidtekniske system som kombinerer bruken av pneumatikk og hydraulikk. Hydraulikkens oppgave kan være kraftutveksling, stabilisering, hastighetskontroll og andre funksjoner som krever bruk av olje. Pneumatikken brukes da som energikilde og driver for hydraulikken.

Kraftutveksling skjer ved å bruke en pneumatikksylinder med stort stempelareal til å presse olje med en mindre hydraulikksylinder. Stabilisering kan skje ved å oljefylle parallelle sylindre og utnytte sylindervolumet som posisjonsutveksler. Olje er også generelt lettere å volumregulere ved små hastigheter enn pneumatikk når det er spesielt behov for finjustering.