Flowmeter

Flowmeter, eller gjennomstrømningsmåler, er et måleinstrument for måling av volum og/eller hastighet for gjennommstrømning av forskjellige medier som for eksempel vann, olje, gass. Det finnes flere forskjellige typer flowmetre, bygget på forskjellige målemetoder og –prinsipper.

Eksempel på mekanik i en flowmåler