Flatberg, tavlefjell og taffelberg skildrer berg med flat overflate. Fjelltypen skildrer en viss type berggrundsmorfologi framkommet gjennom att diabas i den geologiske tidsperioden perm, la seg som et dekke mellom ulike deler av den paleozoiske lagoppbygninga. Slik ble den underliggende berggrunden hindra i å erodere i de påfølgende årmillionene. Velkjente flatberg i Norge er Ekeberg i Oslo og PlatåbergetSvalbard. Taffelfjellet sør for Cape Town i Sør-Afrika er en populær turistattraksjon. Det geologiske begrepet er på norsk og svensk platåberg.