Flanke

Wikimedia-pekerside

Flanke kan vise til:

  • Buksiden på et dyr
  • En side av en armé, venstre flanke er venstre side av styrken, osv. Bemerk at da flanken sees i forhold til egen styrke vil ved to styrker som møter hverandre front-mot-front venstre flanke hos den ene stå mot høyre flanke hos den andre og omvendt.
  • En side og en geometrisk våpenfigur (heroldsfigur) i et våpenskjold
Kartskisse over slaget ved Waterloo. Napoléons enheter er i blått, Wellingtons i rødt, Blüchers enheter fra øst og nordøst i grått. På skissen er Napoléons venstre flanke også til venstre på skissen og høyre flanke til høyre på skissen. For Wellington er det derimot omvendt, hans venstre flanke er til høyre på skissen mens hans høyre flanke er til venstre på skissen.


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Flanke.